"Rouw is de achterkant van de liefde" (Wiebe Veenbaas)

 
Verlies kun je op vele fronten ervaren.
 
Verlies van gezondheid, verlies van je baan, verlies van een dierbare, verlies door scheiding. Om in termen van nu te spreken, burn-out (klachten) zijn veelal onlosmakelijk verbonden met verlies. Je kunt verlies ervaren van identiteit, verlies van functionaliteit, verlies van eigenwaarde en zelfrespect.

De aanleiding van psychosociale klachten wordt veelal niet eens gelinkt met verlieservaringen in het verleden of het heden. Dit komt omdat bij verlies vaak enkel aan overlijden van dierbaren wordt gedacht. Veelal speelt ongekend verlies in het nu, zich af in de zeer jonge kinderenjaren waar het fundament is gelegd voor het leven dat je leidt. Deze ervaringen zijn leidend voor de wijze waarop we ons in het nu emotioneel verbinden met anderen, ons hechten en relaties onderhouden.
 
Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met het leven, net zoals de liefde.
Rouwen is niet aan tijd gebonden. Iedereen volgt zijn eigen route en ervaart verlies op zijn of haar eigen manier.
Ook jij, en dat mag. 
 
 
Aanbod & diensten
 
 


Bij vragen neem Contact
 

 
 
 
Tekening Isabella El- Hasan
                                                                                                                                                         Terug