"Met de dood houdt het fysieke leven op maar niet de liefde die gegeven is" 

 
Januari 2019

"Afgelopen week kreeg ik de eervolle vraag of ik een uitvaart wilde begeleiden. Ik heb er een moment over nagedacht, deze vraag had ik namelijk nog niet eerder gekregen. Maar ik heb de vraag met veel dankbaarheid aangenomen. Samen met de familie hebben we in de dagen die volgden de afscheidsdienst in alle rust vorm gegeven.
 
Met eigen geschreven teksten van kinderen en kleinkinderen, met gedicht, muziek en rituelen die pasten bij hun gezin. Vandaag was de uitvaart, hun uitvaart.Het is gegaan op de wijze zoals zij van hun dierbare afscheid wilden nemen.
 
Ik ben ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat aan mij is gegeven met de vraag die is gesteld. Het is een pad dat ik mag inslaan met een jas die ik nog niet eerder had aan gehad maar wel goed voelt en past".
 
Het was een gedachte die al enige tijd in mijn hoofd aanwezig was. Ik twijfelde, over het moment om hier invulling aan te geven, ik twijfelde ook of deze jas mij zou passen.
In december 2018 had ik besloten dat ik de tijd zijn werk wilde laten doen met het vertrouwen dat dit pad zich zou vormen als de tijd er voor rijp was. Dat ene telefoontje, gevolgd door de hierboven beschreven ervaring heeft er toe geleid dat ik mijzelf vanaf 2019 aanbied als uitvaartbegeleider.
 
Een pad ontstaat door er op te lopen 
(zoals het Land van rouw dit zo mooi verwoord).

Ik ben zeer dankbaar voor dit pad en heb het ruimhartig aangenomen.

Bij het aannemen van deze rol als uitvaartbegeleider ondersteun ik de familie bij het inrichten van en voorgaan in de uitvaart.
Hierin werk ik nauw samen met de door de familie gekozen uitvaartonderneming. Ik voer gemiddeld 2 gesprekken met de familie van ieder maximaal 2 uur, met de mogelijkheid voor een locatie bezoek waar de uitvaart plaatsvindt. Tijdens de uitvaart ga ik de familie voor met respect en integriteit voor hun behoeften en rituelen. Ondersteun ik sprekers en is het mijn taak om een sfeer van veiligheid en vertrouwen te realiseren, passend bij de wensen van de familie.
 
Bij vragen neem gerust contact op.
Zie hier de tarieven.
 
 
 
 
 
 

 
De keerzijde van verlies
 
De keerzijde van verlies,
Is leren zien wat je niet ziet,
Horen wat er wordt gezegd,
Benoemen wat niet wordt verstaan,
Voelen wat jij nodig hebt,
Om als mens in eigen kracht te staan. 
 
De keerzijde van verlies,
Is boosheid, angst, verdriet, tot je nemen,
Vertrouwen geven aan jezelf, 
Bestaande paden verlaten,
Terug lopen en aanvaarden, 
Met dankbaarheid,
Hier kom ik vandaan.
 
 
Muurtekening, Tamara Berg