Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychosociaal therapeut?
 
Daar deze vraag vaker wordt gesteld, bij deze een stukje uitleg...
 
Echter, er zijn veel waarheden, dit is enkel mijn uitleg (met wat ondersteuning van internet) die ik er aan geef om wat duidelijkheid te verschaffen over het verschil tussen het werk van een psycholoog en een psychosociaal therapeut.
 
Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. Een GZ psycholoog of een psychiater kan ook een DSM- diagnose stellen. (Bron: internet) Meer informatie.

Een psychosociaal therapeut heeft een drie of vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd. In deze therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt. In de therapie staat de cliënt met zijn hulpvraag centraal.
Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen/methodieken/therapieën om de cliënt inzichten te geven in het eigen handelen en de daarmee samenhangende patronen/systeem. Het probleemoplossend en zelf genezend vermogen van de cliënt wordt als het ware geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.
In mijn Persoonlijke visie op leven omschrijf ik hoe ik deze transitie in jezelf ervaar.

Vergoeding

Naast achtergrond van opleiding en de vorm van de therapie, is er ook een praktisch verschil tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut.
 
Psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. Vanaf 2017 is het verplicht eigen risico per jaar van toepassing.

Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering en de hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. 
Tarieven | Vergoeding | AVG | KlachtenVoor psychosociale therapie is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico vervalt niet. 

Mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op.