"Waar het leven zijn kleur verliest heb je iemand nodig die je er op wijst
dat jezelf een nieuwe kleur kunt maken"   
  

      
 
 
Welkom bij Praktijk Gewoon iK! Rouw l Verlies l Trauma

Mijn naam is Francy op het Roodt. Ik bied begeleiding aan jongeren & volwassen.
Kijk gerust even rond en als je een vraag hebt of je wilt graag een afspraak maken
 
Ik ben een inspirator en onderzoek samen met jouw de schaduwzijde van je ziel, schud je wakker, nodig je uit tot ontwaken. Wat hierbij nodig is, is jouw bereidheid om ja te zeggen tegen je zelf.
 
Mijn werkwijze is ingericht en geïnspireerd op de IoPT methode van Franz Ruppert. Een methode die gericht is op het verhelderen van onbewuste patronen in ons leven. Gericht op lijfwerk en aandacht voor de diepere bron van het ongemak dat we in het dagelijks leven ervaren.
 
Gedachtegoed Praktijk Gewoon iK!
Ieder mens is uniek en heeft recht op een veilig- leer en leefklimaat. Het leven is een dynamisch proces. Je leeft het leven dat je leeft tot het moment dat je besluit dat je het anders wilt. Hierin is een volledig commitment met je zelf nodig om eigen regie te nemen.
 
Vertrouwen is het basis element tot onderzoek, ontmoeting en ontmaskering om zo (opnieuw) tot zelfontwikkeling te komen. Van daaruit kan geleerd worden hoe opnieuw verantwoordelijkheid te nemen.
 
Transitie gaat gepaard met weerstand. Het hervinden van je eigen autonomie is de bron in je zelf tot herpositionering.
 
Veiligheid is de basis voor ons contact om elkaar allereerst te kunnen ontmoeten. De laagdrempeligheid en het persoonlijke karakter maakt dat de praktijk voor iedereen toegankelijk is. Er is geen uitsluiting van sekse, cultuur, huidskleur.
 
In zorgvuldigheideerlijkheid en vanuit authenticiteit zal de begeleiding vorm gegeven worden met als uitgangspunt jouw behoeftevraag, jouw timing en jouw mogelijkheden.

Welkom!

Afspraak maken?
 
Stuur een    
Ergens diep van binnen
Schuurt een verlangen
Zonder zinnen
Een illusionair beeld

Flarden van verhalen
Beelden in duisternis
Onmogelijk te achterhalen
Voel ik mijn als kind

Gedragen door niet weten
Onbeschermd
Onveilig
Niet de juiste plek
Tolt het leven
Zonder enig bestaansbesef
Zonder enig recht

Waar is het voorbeeld
De nood van het weten
Dat dichtbij jezelf het leven spreekt
En zegt

IK ben Gewoon IK!
 
   
             
 
  
                                                                                                                                                                         Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen