L-E-V Luisteren, Ervaren, Voelen
 
 
Online sessie
Deze worden weer gegeven vanaf januari 2021
Heb je behoefte aan een individuele live sessie dat kan wel stuur dan graag een mail naar info@praktijkgewoonik.nl
  
Aanmelden: Producten | webshop let op de juiste datum!
Gereduceerd tarief: 115 euro incl. L-E-V set t.w.v. 75 euro incl. btw
Informatie: Contact

                                                   
 
 
 "Op hetgeen je overkomt heb je geen invloed, je hebt invloed op de wijze hoe je er mee omgaat” 
 
Verlies overkomt je, je hebt er geen invloed op. Verlies ervaren kan voor een vreemd gevoel zorgen, het kan je zelfs voor een bepaalde tijd ontvreemden van jezelf. Misschien herken je dit wel. Niet vreemd is dan ook dat op het moment dat we verlies ervaren we dit gevoel niet meteen omarmen als iets bekendst. Zo van Yes jou ken ik. Integendeel het liefste klampen we ons vast aan de tijd, de situatie zoals deze altijd is geweest. Dat is bekend terrein daar wil ik graag blijven daar wil ik graag zijn. Je hebt wel invloed op hoe je om gaat met het geleden verlies. De term verlies ervaren mag breed geïnterpreteerd worden.
 
Verlies kun je namelijk op vele fronten ervaren. Verlies van werk, verlies van relatie, verlies door ziekte, verlies van identiteit, verlies door overlijden. De Burn- out, veelal getriggerd door het werk, doch de onderliggende oorzaak kent zijn oorsprong vaak in vroege verlieservaringen, met als niet erkende thema’s hechting en binding. 
 
"Daag jezelf uit en ontmoet de vreemde in jezelf” 
 
Resultaat
Aan het einde van deze workshop heb je als deelnemer:
Bewustwording gecreëerd over hoe jij je verhoudt tot je eigen patronen en overtuigingen.Gereflecteerd op het gedrag dat jij laat zien en welk gevoel je hierbij hebtVaardigheden geleerd hoe thema’s rondom verliessituaties bespreekbaar te maken op de eigen werkplek, het eigen gezin, in de eigen sociale omgeving.Werkvormen ervaren met woord, beeld & geluid.    
Thema’s die aan bod komen
De workshop is opgebouwd vanuit de fasen van de transitiecirkel ook wel verliescirkel genoemd.Thema’s rondom welkom, hechting, intimiteit, afscheid, voelen, betekenis geven komen allemaal aan bod. 
 
Tijdens deze workshop word je uitgenodigd en uitgedaagd, de vreemde in jezelf te ontmoeten. Contact te maken met jezelf en elkaar, en te nemen dat wat de vreemde in ons brengt. Als je als professional open staat om zelf de diverse L-E-V-werkvormen te ervaren zul je bekwaam worden om deze werkvormen ook toe te passen in je dagelijkse werk als professional. 
 
Als ondersteuning aan de werkvormen zal er kennisdeling zijn over de theorieën die in L-E-V verwerkt zijn: 
  • De transitiecirkel/verliescirkel (George Kohlrieser, Riet Fiddelaers en anderen)
  • Het duale proces model (Stroebe en Schut)
  • Splitsing van de ziel (Franz Ruppert)  

Werkvormen
L-E-V maakt thema’s rondom verlies en rouw op een interactieve wijze bespreekbaar. Het is een kaarten set die bestaat uit 50 woordkaarten, 50 beeldkaarten, 50 muziekkaarten.Gekoppeld aan een diversiteit van werkvormen voor individuen en groepen.Werkvormen in woord, stilte, beeld en met muziek. De werkvormen zijn gebundeld in een digitale reader. Tijdens de workshop reis je door een aantal werkvormen heen en ga je zelf ervaren hoe je de diverse werkvormen ook kunt inzetten in je dagelijkse werk. 
 
De reader met werkvormen is digitaal te downloaden Praktijk Gewoon IK - reader workshop L-E-V Versie 2.pdf
 
 

        Heb jij het L-E-V om met jezelf aan de slag te gaan
en daarna het geleerde
toe te passen in je eigen werksituatie?