"Ons leven beweegt zich tussen lot en bestemming, de weg daartussen wordt gevormd op hoe wij antwoord geven op ons lot" Gwen Timmer 


Wat is Trauma
Wij gebruiken het woord trauma voor de psychische verwondingen die ontstaan nadat een mens intens (langdurig of kortdurig) schokkende, angstaanjagende, overweldigende gebeurtenissen heeft meegemaakt, waaraan hij of zij zich machteloos overgeleverd heeft gevoeld. Er is na de gebeurtenis geen situatie/toestand waar veiligheid, rust, vertrouwen en verbondenheid is en waar je je gevoel mag en kunt toelaten waardoor je kunt ontladen. Deze extreme stress en overweldigende gevoelens die de situatie met zich meebrengt zorgen ervoor dat je je gevoelens zult moeten uitschakelen. Er treedt een noodmechanisme op om jezelf te splitsen in verschillende delen. Een deel dat bijvoorbeeld kalm en nuchter blijft en doet wat er gedaan moet worden. Een deel waarin de onverdraaglijke gevoelens liggen opgeslagen, maar dat afgesplitst wordt om maar niet te hoeven voelen. In noodsituaties worden we gevoelens niet bewust gewaar. Ze worden echter wel opgeslagen. Niet in ons geheugen maar wel in ons lijf. 
 

Wat is IoPT
IOPT staat voor Identity- Oriented Psychotrauma Therapie (Franz Ruppert). Ook wel Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) genoemd (Margriet Wentink). Deze methode is gebaseerd op moderne, erkende trauma- en hechtingstheorieën. De werkwijze heeft zijn wortels in de trauma verwerkingsmethode van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert en bouwt daarop voort. Deze therapievorm, die werkt met de zin van het verlangen en het resonantieproces geeft een weerspiegeling van je innerlijk splitsing die is ontstaan na trauma.

Deze werkwijze geeft mij de mogelijkheid als begeleider om samen met de vraagsteller stap voor stap te bewegen naar ervaringen, patronen, strategieën die we ons eigen hebben gemaakt in dit leven. Veelal ligt deze informatie opgeslagen in ons onderbewustzijn. 
Het zijn ervaringen, patronen, strategieën die ons erg van dienst zijn geweest in een tijd waar we dit nodig hadden om te (over)leven.
Maar nu om de een of andere reden ons dagelijks functioneren beïnvloeden dat we er zoveel ongemak van ervaren dat het ons dagelijks functioneren niet meer dient maar enkel belemmert. Vanuit dit inzicht start veelal de hulpvraag die voortkomt uit "ik ervaar een continue onrust en ik weet niet waarvan", "ik heb last van paniekaanvallen en ik snap niet waarom", "ik voel mij continu gedeprimeerd terwijl ik een goed leven heb".
 
De intentie van de IOPT methode
IOPT is een behulpzame resonantiemethode die je gezonde kern verbindt met delen die je verder wilt ontwikkelen.
IOPT is effectief voor het herkennen van de realiteit, het hervinden en herstellen van veiligheid, vertrouwen, verbondenheid, intimiteit, afgesplitste identiteit, autonomie en zingeving. (Bron: uit een artikel van Ine van der Pol)
 
Het resonantieproces werpt licht op de verschillende delen en helpt je deze stap voor stap op te helderen. Anderen personen weerspiegelen als resonantiepersoon hoe het er in jouw binnenwereld uitziet. Als jij jezelf herkent in wat er wordt gespiegeld wordt het mogelijk de door trauma's veroorzaakte split op te heffen.
Waar ga je aan werken:
- bevorderen van je eigen Ik
- ontwikkelen van je eigen Wil
- het zorgen voor de eigen gezonde Behoeften
- het terugkomen in je eigen Lichaam
 
Zo kun je weer, of misschien voor het eerst, de hele verantwoordelijkheid voor je leven op je nemen en de opgelopen beschadigingen met alle daarmee verbonden angsten, woede, pijn, teleurstelling en diepe eenzaamheid geleidelijk integreren.
 
 
Doel IOPT 
Je krijgt inzicht in jouw eigen onderbewustzijn ten aanzien van jouw verlangen.
We werken vanuit 3 elementen, het gezonde (volwassen) deel, het overlevingsdeel, het kwetsbare (trauma) deel. Het resultaat is dat je weet krijgt van wat er in je lichaam en psyche is opgeslagen. Welke patronen onbewust je leven beheersen en waar je nu in het dagelijks leven last van ervaart. En hoe je hier zelf verantwoordelijkheid in kunt nemen en naar kunt handelen.
 
Je leert te begrijpen welke overlevingsmechanismen je hebben geholpen en waarom deze je nu in de weg zitten. Je leert welke gezonde (volwassen) delen je kunt versterken en hoe je op een veilige manier de weggestopte kwetsbaarheid, het (jonge) trauma, kunt leren herkennen, begrijpen, erkennen en integreren in je lijf en leven nu.
 
In vertrouwen, rust en veiligheid kun je de emoties voelen die toen (tijdens de kwetsbare/trauma ervaring) niet gevoeld konden worden. Uiteindelijk leer je om alle elementen weer in te sluiten en zo je opgedeelde innerlijke delen meer heel te maken. Via deze methode kun je je stap voor stap ontwikkelen van overleven naar werkelijk leven. Je komt sterker in "wie je bent" (identiteit) te staan en weet steeds beter wat je echt wilt in dit leven (je autonomie).
 
De begeleiding
Er zijn diverse mogelijkheden om een resonantieproces te ervaren.
Als begeleider heb ik hierin de samenwerking gezocht met mijn collega, tevens partner Lonneke Emans.
Samen bieden wij een op een begeleiding als ook begeleiding in een groep met meerdere resonanten.
Wij bieden je vertrouwen en veiligheid om dit proces met jezelf te onderzoeken en ervaren.
Wat er ook ontstaat, wij zullen blijven. 
 
Een 1 op 1 resonantieproces
Jij formuleert jouw persoonlijke verlangen. Dat kan een zin zijn zoals: "Ik wil weten wie ik ben" of "Ik ervaar continu onrust". Het kunnen ook enkel losse woorden zijn. Elke zin, elk woord is goed. Belangrijk is dat het echt een eigen verlangen is. De woorden schrijven we op post-its, voor iedere post- it kiezen we een vloeranker. We werken vervolgens woord voor woord. Tijdens de resonantie is het mogelijk dat onbewuste patronen aan de oppervlakte komen, zij zijn een spiegeling van jouw innerlijke zelf. Tijdens deze ervaring ontvang je inzichten over hoe jij op dit moment je leven leeft. Vanuit deze inzichten kun je keuzes maken, maar kan ook een nieuw verlangen ontstaan om mee te werken.
 
Een groepsresonantie proces
Ook is het mogelijk in plaats van een op een te werken te werken met meerdere resonanten. In deze situatie werken we niet met vloerankers maar resoneren andere personen voor jouw verlangen. Ook in dit proces werken we per woord. Inmiddels vinden er maandelijks groep resonantie processen plaats. Heb je hier interesse in of wil je meer informatie neem Contact op.
 
Online resonantieproces
Het is ook mogelijk deze vorm van begeleiding online te volgen, onder de naam e-IZR (Interactieve Zelfresonantie) ontwikkeld door Margriet Wentink, Interakt.
 
Mogelijkheden van deelname:

Algemene informatie over IoPT en Trauma
 
Achtergrond Francy IoPT

PDF uitleg resonantie proces (Bron: Margriet Wentink)


  
Podcast #5 Art of Living
Een interview met Gwen Timmer over trauma. Wat is trauma, hoe herken je trauma, wat is de impact in je leven van de vaak ongekende inprent en wat is er allemaal mogelijk om de fragmenten in jezelf weer bij elkaar te brengen, het verlorene opnieuw te integreren in je leven.
 

 
Filmpje
Dit filmpje geeft in een duidelijke illustratie weer wat trauma is en wat het in beweging zet in ons lijf en brein.